Polisa privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, i ujedno dopunjuje Uslove korišćenja na ovom sajtu.

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Cast Away-a.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom osnovu?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode, popunite određeni formular.
Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Cast Away ih čuva na adekvatan način.
U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećem pravom osnovu:
-kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje kupovine

KORPA
0
    0
    Korpa
    Vaša Korpa je PraznaPogledaj Ponudu